ఒకే ఫ్రేమ్‌లో 26 ఏళ్ల బంధం.. కొడుక్కి ప్రేమతో..

కొన్ని జ్ఞాపకాలు ఎంతో మధురంగా ఉంటాయి. మిఠాయిలు తిన్నంత సంతోషాన్నిస్తాయి. పెద్దయ్యాక చిన్నప్పుడు తిరిగిన వీధి, చదువుకున్న బడి, చిన్ననాటి మిత్రుడు అన్నీ అపురూపం.

అవన్నీ జ్ఞాపకాల మనోఫలంలో కనీ కనిపించకుండా కదలాడుతుంటాయి. ఆ అపురూప దృశ్యాలన్నీ ఫోటోల్లో బంధించలేకపోయినా ఇక్కడ ఓ నాన్న తన నెలల బిడ్డని ఎత్తుకుని దిగిన ఫోటోతో మొదలు పెట్టి కొడుకు పెరిగి పెద్దవాడై 26 ఏళ్లు వచ్చేవరకు ఫొటోలు దిగుతూనే ఉన్నాడు.

1986లో పుట్టిన బిడ్డని ఎత్తుకుని టయాన్ జున్ ఫొటో దిగాడు. కొడుకు టయాన్ లీకి 26 ఏళ్లు వచ్చాయి. దాన్ని ఓ ఆల్బంగా చేసి కొడుక్కి ఆ అపురూపమైన కానుకని బహుమతిగా ఇచ్చాడు.

అతడికి కూడా పెళ్లైంది. బాబు పుట్టి అతనూ ఓ బిడ్డకు తండ్రయ్యాడు. ఇప్పుడు ఆ కొడుకు తన బిడ్డని ఎత్తుకుని తండ్రి వారసత్వాన్ని కొనసాగిస్తున్నాడు.

ఇప్పుడీ ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. తాము కూడా తమ  జ్ఞాపకాల లోతుల్లోకి తొంగి చూస్తున్నారు. అటకమీద దాచి పెట్టిన ఆల్బమ్ దుమ్ము దులుపుతున్నారు. చిన్ననాటి తీపి గుర్తులను నెమరు వేసుకుంటున్నారు.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.