డీప్‌ స్లీప్‌లో బామ్మ.. పక్కనే పైథాన్.. వీడియో వైరల్

థాయ్‌లాండ్‌కి చెందిన 75 ఏళ్ల బామ్మగారు సుదోసోపా మాంచి నిద్రలో ఉన్నారు. ఇంతలో ఎక్కడినుంచి వచ్చిందో ఎలా వచ్చిందో ఓ కొండ చిలువ బామ్మ పడుకున్న మంచం దగ్గరికి వచ్చింది. ఏదో జన్మలో నీకు నాకు అనుబంధం ఉంది. నువ్వొక్కదానివే ఇక్కడ పడుకుంటే ఎలా అనుకుందో ఏమో పైథాన్ బామ్మ కాలుని తాకింది. అంతే అంత నిద్రలో ఉన్న బామ్మ ఒక్కసారి ఉలిక్కి పడి లేచింది.

మొదట ఏదో పురుగు అనుకుంది. కానీ ఎందుకైనా మంచిదని టార్చ్‌లైట్ వేసి చూసింది. పామేదో పాకుతున్నట్లు అనిపించింది. వెంటనే పక్క రూంలో ఉన్న కొడుకు నక్రోన్‌ని పిలిచింది. అతడు వచ్చి లైట్లన్నీ వేసి చూడగా పైథాన్ కనిపించింది. దాన్ని తరమగా అది బయట ఉన్న బాత్‌రూంలోకి దూరింది. ఇంతలో సమాచారం అందుకున్న రెస్క్యూ టీం రంగంలోకి దిగి పైథాన్‌ని పట్టుకుని అడవుల్లో వదిలిపెట్టారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో నెట్‌లో వైరల్‌గా మారింది.

Recommended For You