కశ్మీర్‌ లోయలో తెలుగు ఐపీఎస్ ఆఫీసర్‌కి స్పెషల్ డ్యూటీ

జమ్మూకాశ్మీర్‌ను కేంద్రం రెండుగా విభజించింది. 370 రద్దుతో పాటు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలుగా చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుత పరిణామాలు అధికారులకు ఒక సవాలే అని చెప్పాలి. అక్కడ ప్రభుత్వం లేదు. అంతా అధికారుల పాలనే. భద్రత నుంచి సంక్షేమం వరకు అంతా అధికారులే... Read more »