కార్లంటే మోజు.. అందుకే ఏకంగా 20 రోల్స్ రాయిస్..

ఎవరైనా డ్రెస్‌కి మ్యాచ్ అయ్యేలా కొన్ని వస్తువులు వుండేలా చూసుకుంటారు వారి వారి అభిరుచులను అనుసరించి.. కానీ లండన్‌కు చెందిన కోట్లకు పడగలెత్తిన ఓ కోటీశ్వరుడు తలపాగా కలర్‌కు మ్యాచ్ అయ్యేలా కోట్లు విలువ చేసే రోల్స్ రాయిస్ కార్లు... Read more »