సిద్ది ఇద్నాని - ముత్తు
మడోన్నా సెబాస్టియన్ - కె3 కోటికొక్కడు
రెజీనా కసాండ్రా - శాకిని డాకిని
నివేదా థామస్ - శాకిని డాకిని
సంజన ఆనంద్ - నేను మీకు బాగా కావలసిన వాడిని
సోనూ ఠాకుర్ - నేను మీకు బాగా కావలసిన వాడిని
కృతి శెట్టి - ఆ అమ్మాయి గురించి మీకు చెప్పాలి
రీతూ వర్మ - ఒకే ఒక జీవితం
ఐశ్వర్య లక్ష్మి - క్యాప్టెన్
అలియా భట్ - బ్రహ్మాస్త్ర