అందమైన చిలుక నీవే గనుక

ఆనంద్‌ దేవరకొండ బోల్తే..!
విరబూసిన నవ్వుతో విరాజ్‌ అశ్విన్
ఓ రెండు ప్రేమ మేఘాలిలా...
ఒకరేమో నువ్వు.. ఒకరేమో నేను
మరో చక్కటి పాట పెడ్తా విను.. క్లిక్‌
బేబీ.. నువ్వు సూపర్‌