పూజలో నిమగ్నమైన పూరీ

ఛార్మింగ్ ఛార్మీ...
రాకింగ్ రామ్, ఛార్మింగ్ ఛార్మీ
రాపో-పూరీ: క్రేజీ కాంబో బ్రో...
పూజా కార్యక్రమంలో పూరీ, ఛార్మీ
ఇస్మార్ట్ శంకర్
ఈసారి డబుల్ ధమాఖా ఖాయం భయ్యా...