నేను మీకు బాగా కావల్సినవాడిని

ఇలా క్యూట్‌గా ఉంటే సమ్మతమే
మోడ్రన్‌ 'రాజావారు'
సింపుల్‌గా.. స్టైలిష్‌గా