ఆసక్తిరేకెత్తిస్తోన్న 'మాయాపేటిక'

విరాజ్ అశ్విన్: ఆడియన్స్ తో మాటామంతి
ఏక్ సెల్ఫీ లేేలే...పాయల్ రాజ్ పుత్
నేను సైతం ఒక సెల్ఫీ...సిమ్రన్ ఠాకుర్