నేల వాలిన చందమామ...

నీ నవ్వే చాలు సీతామహాలక్ష్మీ...
కటౌట్ అదిరింది
నవ్వితే నవరత్నాలే...
మరో సీతారామం వస్తే బాగుణ్ణు...