తొలి ప్రేమలోని తియ్యదనాన్ని పరిచయం చేయనున్న 'ఓ సాధియా'

జంటగా మురిపిస్తాం...
ఘనంగా ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్
జలై 7న థియేటర్లలో కలుద్దాం...