పోకిరి అతి పెద్ద హిట్.. మహేశ్-ఇలియానా కెమిస్ట్రీ చాలా బాగా పండింది. అయితే వీరిద్దరు కలిసి మరో సినిమాలో కనిపించలేదు.
ఖుషి