అభిమానులకు పవర్ స్టార్ అభివాదం

పవర్ స్టార్ వస్తే ఊరూవాడా పండగే...
నేను వచ్చేశా...
అబ్బబ్బా... ఏం చెప్తిరి... ఏం చెప్తిరి...
పూల వర్షం
పవర్ స్టార్ ను చూసేందు వచ్చిన వీరాభమాని
ఈసారి కచ్చితంగా మీ ఓటు నాకే...
జనవాహిని...
తగ్గేదేలే...
పవర్ స్టార్ అంటే మినిమం ఈ మాత్రం ఉండాలి
ఇకపై మాట్లాడాల్సింది మీరే.....
ఎన్నికల్లో కలుద్దాం...