ఫ్యాన్ తో సెల్ఫీకి ఎప్పుడూ రెడీ..!

అందాల ఐశ్వర్యా మీనన్
టిన్సెల్ టౌన్ లో 'స్పై' జంట
బెంగళూరులో కలుద్దాం...
జూన్ 29న థియేటర్లలో...