కాలేజీ కథాకమామీషు...

ఏక్ సెల్ఫీ ప్లీజ్...
చైతన్యరావ్ క్రేజ్
అందాల లావణ్యను చుట్టుముట్టిన అభిమానులు
జులై 21న థియేటర్లలో అన్నపూర్ణా ఫొటో స్టూడియో