టిన్సెల్ టౌన్ లో కొత్త జంట

బుట్టబొమ్మతో వసంత్ రవి
ఏం జరుగుతోందమ్మా ఇక్కడ...
వేడుకగా పూజా కార్యక్రమం
ముచ్చటగా ముగ్గురు
తొలి క్లాప్ అదుర్స్...