ఢిల్లీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఎగ్జిట్ పోల్స్..

ఢిల్లీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఎగ్జిట్ పోల్స్..

*Jan Ki Baat predicts 51.5% vote share for AAP, 39% for BJP

ఆప్: 51-52% | బిజెపి: 38-40% | కాంగ్రెస్ +: 4-5% | ఇతరులు: 5%

*News X-Polstrat predicts 50-56 seats for AAP

ఆప్: 50-56 | బిజెపి: 10-14 | కాంగ్రెస్ +: 0 | మొత్తం సీట్లు: 70

*India News Nation predicts AAP sweep in Delhi

ఆప్: 55 | బిజెపి: 14 | కాంగ్రెస్ +: 1

*Jan Ki Baat gives AAP 48-61 seats, BJP 9-21

ఆప్: 48-61 | బిజెపి: 9-21 | కాంగ్రెస్ +: 0-1 | మొత్తం సీట్లు: 70

*Sudarshan News predicts 40-45 seats for AAP

ఆప్: 40-45 | బిజెపి: 24-28 | కాంగ్రెస్ +: 2-3 | మొత్తం సీట్లు: 70

*Times Now-Ipsos vote share projection

ఆప్: 51% | బిజెపి: 40.5% | కాంగ్రెస్: 6% | ఇతరులు: 2.5%

*News X-Neta seat share projection

ఆప్: 53-57 | బిజెపి: 11-17 | కాంగ్రెస్ +: 0-2 | మొత్తం సీట్లు: 70

*Times Now-Ipsos seat share projection

ఆప్: 44 | బిజెపి: 26 | కాంగ్రెస్ +: 0 | మొత్తం సీట్లు: 70

Tags

Read MoreRead Less
Next Story