నేటి పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు

నేటి పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు
దేశంలోని వివిధ నగరాలలో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు ఇలా ఉన్నాయి.

హైదరాబాద్‌లో శుక్రవారం (05-03-2021) లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ.94.79గా ఉంది. అదే సమయంలో హైదరాబాద్‌లో శుక్రవారం (05-03-2021) లీటర్ డీజిల్ ధర రూ.88.86కి చేరింది.

ఇక దేశంలోని వివిధ నగరాలలో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు ఇలా ఉన్నాయి.

దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ. 91.17గా ఉంది. అదే సమయంలో లీటర్ డీజిల్ ధర రూ. 81.47గా ఉంది.

ఇక కొలకత్తాలో లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ. 91.35గా ఉంది. అదే సమయంలో లీటర్ డీజిల్ ధర రూ.84.35గా ఉంది.

దేశ వాణిజ్య రాజధాని ముంబైలో లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ.97.57గా ఉంది. అదే సమయంలో లీటర్ డీజిల్ ధర రూ. 88.60 గా ఉంది.

చెన్నైలో లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ. 93.11గా ఉంది. అదే సమయంలో లీటర్ డీజిల్ ధర రూ.86.45గా ఉంది.

బెంగుళూరులో లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ. 94.22గా ఉంది. అదే సమయంలో లీటర్ డీజిల్ ధర రూ. 86.37గా ఉంది.

ఒడిశా లో లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ. 91.86గా ఉంది. అదే సమయంలో లీటర్ డీజిల్ ధర రూ.88.75గా ఉంది.

విజయవాడ లో లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ. 97.39గా ఉంది. అదే సమయంలో లీటర్ డీజిల్ ధర రూ.90.91గా ఉంది.


Tags

Read MoreRead Less
Next Story