జగన్‌ ప్రారంభించిన వెంటనే ట్రాక్టర్‌ ఆగిపోయింది

జగన్‌ ప్రారంభించిన వెంటనే ట్రాక్టర్‌ ఆగిపోయింది

గ్రామ స్వరాజ్యానికి నిజమైన అర్ధం చెప్పే రోజు ఇది అని సీఎం జగన్ గొప్పలు చెప్పారు.గుంటూరు చుట్టుగుంట సెంటర్‌లో వైఎస్సార్ యంత్ర సేవా పథకం కింద ట్రాక్టర్లు, హార్వెస్టర్లను పంపిణీ చేశారు.ఆర్భాటంగా వైఎస్సార్ యంత్ర సేవా పథకం కార్యక్రమంలో జెండా ఊపి ట్రాక్టర్లను ప్రారంభించారు.అయితే జగన్‌ప్రారంభించిన వెంటనే ఓ ట్రాక్టర్‌ ఆగిపోయింది.మధ్యలో సెల్ఫ్‌ ఆగిపోవడంతో మోరాయించింది. మరోవైపు గేరు పడక లబ్ధిదారులు కష్టాలు పడ్డారు.

Next Story