అట్టర్ ఫ్లాప్ నేపథ్యంలో సమంత ట్వీట్ వైరల్

అట్టర్ ఫ్లాప్ నేపథ్యంలో సమంత ట్వీట్ వైరల్

సమంత నటించిన శాకుంతలం అట్టర్ ఫ్లాప్ టాక్ సంపాదించుకున్న విషయం తెలిసిందే. అయితే ఆ విషయంలో తన ప్రమేయం ఏమీ లేదని సమంత చెప్పకనే చెప్పింది. భగవద్గీతలోని ఓ శ్లోకాన్ని పోస్ట్ చేస్తూ ఆ విషయాన్నే పేర్కొంది. "కర్మణ్యే వాధికా రాస్తే... మా ఫలేషు కదాచన... మా కర్మ ఫల హే తుర్ భూః... మా తే సంఘోత్స్వ కర్మణి" అనే శ్లోకం ఇన్స్టాలో పోస్ట్ చేసింది. మీకు పని చేయడం మీదే అధికారం ఉంది తప్ప.. దాని ఫలితం మీద కాదు.. ఫలితానికి నువ్వు కారణం కాకూడదు. అలాగే పని చేయడం మానకూడదు.. ప్రతిఫలం ఆశించకుండా పని చేయి అని ఆ వాఖ్యలకు అర్థం.

Next Story