తండ్రి పేరు అవసరంలేదు

తండ్రి పేరు అవసరంలేదు

బాధ్యత లేని తండ్రి పేరు కుమారుడి పాస్ పోర్టులో ఉండనవసరం లేదని హైకోర్టు తీర్పునిచ్చింది. బిడ్డ తల్లి కడుపులోనే ఉండగా విడాకులు ఇచ్చి తనదారి తాను చూసుకున్న తండ్రి పేరు కుమారుని పాస్ పోర్టునుంచి తొలగించాలని అధికారులను ఆదేశించింది గౌరవ కోర్టు. కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితులలో తండ్రి పేరును మార్చుకునే అవకాశం ఉందని, ఇంటిపేరును కూడా మార్చుకోవచ్చని పేర్కొంది.


Next Story