మణిపూర్‌లో భద్రతా దళాల గాలింపు చర్యలు

మణిపూర్‌లో భద్రతా దళాల గాలింపు చర్యలు

మణిపూర్‌లోని కొండ ప్రాంతాలతో పాటు లోయలో భద్రతా దళాలు గాలింపు చర్యలను కొనసాగిస్తున్నాయి. మణిపూర్‌లో ఘర్షణల తరవాత పరిస్థితిని సాధారణ స్థాయికి తెచ్చేందుకు భద్రతా దళాలు తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నాయి. అక్రమ ఆయుధాలను సరెండర్‌ చేయాల్సిందిగా స్థానికులను కోరుతున్నాయి.

Next Story