మృతి చెందిన తండ్రి పేరుతో 12 ఏళ్లుగా పెన్షన్ డ్రా

మృతి చెందిన తండ్రి పేరుతో 12 ఏళ్లుగా పెన్షన్ డ్రా

మృతి చెందిన తండ్రి పేరుతో 12 ఏళ్లుగా కుమారుడు పెన్షన్ డ్రా చేసుకుంటున్నాడు. పల్నాడు జిల్లా దొడ్లేరుకు చెందిన కిరీటి 20 ఏళ్ల క్రితమే మృతి చెందాడు.

Next Story