పోలవరం బ్యాక్‌ వాటర్‌తో తెలంగాణలో ముంపు

పోలవరం బ్యాక్‌ వాటర్‌తో తెలంగాణలో ముంపు

పోలవరం వెనక జలాలతో తెలంగాణ భూభాగంలో ముంపు ఏర్పడుతోందని, ఉమ్మడి సర్వే చేపట్టి ముంపు పరిధిని గుర్తించే వరకు నీటిని నిల్వ చేయవద్దని ప్రాజెక్టు అథారిటీని తెలంగాణ కోరింది.

Next Story