కృష్ణుడు రాధ కంటే ఎక్కువగా వేణువునే ప్రేమించాడు..

కృష్ణుడు రాధ కంటే ఎక్కువగా వేణువునే ప్రేమించాడు..
కృష్ణుని వేణు గానానికి ప్రతి జీవి పరవశిస్తుంది. శ్రీకృష్ణుని చేతిలో ఎప్పుడూ వేణువు ఉన్నా అది తన ప్రియ సఖి రాధ కోసం

శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి పండుగ నేడు ప్రతిచోటా జరుపుకుంటారు. శ్రీ కృష్ణుడు పదహారు కళలతో అలంకరించబడిన విష్ణువు అవతారమని అందరికీ తెలుసు. కృష్ణుని వేణు గానానికి ప్రతి జీవి పరవశిస్తుంది. శ్రీకృష్ణుని చేతిలో ఎప్పుడూ వేణువు ఉన్నా అది తన ప్రియ సఖి రాధ కోసం మాత్రమే వాయించినట్లు పురాణాల్లో చెప్పబడింది.

రాధ కూడా వేణువును ఓసారి ఇదే విషయమై అడిగింది వేణువును.. "నా ప్రియమైన వేణువు, నేను కృష్ణుడిని చాలా ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పు, ఇంకా కృష్ణుడు నాకంటే ఎక్కువగా నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు, తన పెదవులతో నిన్ను ముద్దాడుతాడు. దీనికి కారణం ఏమిటి? అని రాధ అడుగుతుంది.

అప్పుడు వేణువు ఇలా అంటుంది , "నేను నా శరీరాన్ని ముక్కలు చేసుకున్నాను. మధ్యలో రంద్రాల కోసం మళ్లీ కత్తిరించుకున్నాను. కృష్ణుడి చేతిలో వేణువుగా ఉండాలని నేను ఎప్పుడూ కోరుకోలేదు. కృష్ణుడే నాకీ మహధ్భాగ్యాన్ని ప్రసాదించాడు. మీరు మీ కోరికల కోసం కృష్ణుడిని ప్రార్థిస్తున్నారు అని వేణువు రాధకు వివరిస్తుంది.

శ్రీకృష్ణుడు మేల్కొన్న స్థితిలో ఉన్నా లేదా నిద్రావస్థలో ఉన్నా జీవితాంతం వేణువును తనతోనే ఉంచుకుంటాడు. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ఒక్క క్షణం కూడా అతడు వేణువును విడిచి ఉండలేదు. వేణువు ఒక సహజ వెదురు ముక్క, దీనికి ఏడు రంధ్రాలు చేస్తారు. ఈ వెదురు ముక్కను శ్రీకృష్ణుడు తన శ్వాస ద్వారా తన చేతుల్లో పట్టుకుని వాయిస్తూ దానికి ప్రాణం పోస్తాడు.

ఈ ఏడు రంధ్రాలు మానవ శరీరంలోని ఏడు చక్రాలకు అనుగుణంగా ఉంటాయి. కాబట్టి, వేణువు యొక్క భావాలు అతని ఏడు చక్రాలు శ్వాస ద్వారా వేణువుపైకి పంపబడతాయి. అందుకే వేణువు ద్వారా ఏ ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒకే రాగాన్ని ఆలపించలేరు. మనస్సుకు అనుగుణంగా సంగీతం ఉద్భవించింది. మనస్సు ఎప్పుడూ నిశ్చలంగా ఉండదు, మారుతూ ఉంటుంది. రెండు మనసులు ఎన్నటికీ సరిపోలవు. అదేవిధంగా రెండు రాగాలు ఒకేలా ఉండవు, అయినప్పటికీ వేణువు మాత్రం ఒకేలా ఉంటుంది.

సృష్టికర్త శ్రీకృష్ణుని చేతిలో వేణువు ఉండటం ఎంత అదృష్టం! ఇది చెత్త కుప్పలో పారేసిన వెదురు ముక్క కావచ్చు. అయినప్పటికీ, శ్రీకృష్ణుని చేతుల్లోకి వచ్చిన తరువాత, అది పరమాత్ముని అంశ అయింది పరమానందంగా మారింది. ఈ విశ్వంలోని ప్రతి వ్యక్తి జీవితం సృష్టికర్త చేతిలో వేణువు లాంటిది. మనసు ప్రశాంతంగా ఉంచుకునేందుకు ధ్యానం ఉపకరిస్తుంది. భగవంతుడికి దగ్గర చేస్తుంది.

Tags

Read MoreRead Less
Next Story